︎


Jaarverslag 2022


Stichting King Sisters  1. Introductie
  2. Projecten

2.1 Rebuilding a Voice

2.2 Heidagen

2.3 Solo trajecten
  1. Publiek

3.1 Prestatiegegevens

3.2 Publieksbereik en -ontwikkeling
  1. Organisatie
  2. Bestuur
  3. Toelichting tekort jaarrekening

1. Introductie


King Sisters bestaat uit zussen Joske, Annelie en Marthe Koning. Joske is actrice en theatermaker, Annelie is vocalist en componist, Marthe is beeldend kunstenaar en performer. In hun collectieve werk is de (zang-)stem de verbindende factor. Een voorstelling van King Sisters begeeft zich op het snijvlak van concert en performance. Hun  muzikale chemie valt naadloos samen met hun zussen-dynamiek. Vanuit hun verschillende disciplines onderzoeken ze het individu v.s. het collectief.


In november 2021 werden wij benaderd door Leonie Clement, artistiek directeur van Festival Cement. Ze bood ons de kans een gloednieuwe voorstelling te creëren. En zo geschiedde: Rebuilding a Voice werd geboren en daarmee werden vruchtbare samenwerkingen aangegaan met onder anderen Jessie l’Herminez als eindregisseur en Festival Cement als producent.


Ook was het een jaar van verandering: Mara Liza de Bakker verliet ons als zakelijk producent en Annelie, Joske en Marthe verdeelden tijdelijk haar functies.

Daarnaast hebben we voor het eerst heidagen georganiseerd. Deze dagen zijn van belang om, naast een creatieproces, ook een toekomstvisie te ontwikkelen als stichting en collectief. Hier zijn we volop mee bezig.
2. Projecten


2.1 Rebuilding a Voice


Premiere 21 maart 2022, Festival Cement.


Rebuilding a Voice is de derde voorstelling van King Sisters, die in maart 2022 drie keer speelde op Festival Cement. Hierna was de voorstelling te zien op op O. Rotterdam, Festival Boulevard, Cultura Nova, Love at First Sight, Theater Kikker en Monty (Antwerpen). De voorstelling is ontwikkeld en gespeeld door Annelie, Joske en Marthe Koning in de eindregie van Jessie l’Herminez. Janne Piksen hield als eindcomponist de muzikale dramaturgie in het oog. Elowise Vandenbroecke deed de dramaturgie, Akelei Loos was kostuumontwerper en Neal Groot lichtontwerper. De voorstelling is geproduceerd door Festival Cement, gecoproduceerd door VIA ZUID en medegefinancierd door De Janivo Stichting en Fonds Pop-up, Den Bosch.


De artistieke ontwikkeling

Het maken van Rebuilding a Voice heeft onze thematiek doen verdiepen en ons leren samenwerken met een groter team. Op de vloer hebben wij nieuwe methodes onderzocht zoals viewpoint, clownerie en participatie met het publiek.


Thema

King Sisters vertrekt altijd vanuit de vraag: ‘Hoe verhouden we ons als individu tot het collectief?’. Dit is een vraag die ons als zussen diep in het DNA zit. Voor deze voorstelling hebben we vanuit een feministisch oogpunt gekeken naar de stem van een collectief. Hoe verhoud je je tot een veelheid aan constructies? We grijpen de vrouwelijke stem bij de lurven, ontkrachten de prestatiemaatschappij en bevragen de vrijheid van een underground cultuur. Is het mogelijk je eigen stem te hebben binnen een bestaande mal? Vanuit een divers scala aan transformaties doen we een voorstel voor een utopische, meerstemmige maatschappij.


Samenwerking
Voor het eerst werkten we al in een vroeg stadium met een eindregisseur en betrokken we een dramaturg, kostuumontwerper en eindcomponist. Jessie kwam met opdrachten vanuit viewpoint en clownerie die ervoor zorgden dat ons materiaal fysiek en humoristisch werd. Met dramaturg Elowise hebben we veel kunnen sparren over transparantie en hoe het publiek mee te nemen in onze unieke, muzikale taal. We kwamen er in de samenwerking met Janne achter dat het veel bijdraagt om een eindcomponist te betrekken. In de montage zat hij letterlijk en figuurlijk naast Jessie om de inhoudelijke en muzikale lijn samen te laten vallen.


Festival Cement was de producent van de voorstelling. Dit was een erg fijne partner. Het is belangrijk geweest voor het artistieke proces dat de artistiek directeur Leonie Clement regelmatig kwam kijken bij de presentaties van nieuw materiaal en bij doorlopen. Na afloop van een doorloop hebben we telkens met haar gesproken over het maakproces en het materiaal dat er tot dan toe lag. Productioneel en financieel kregen we veel ondersteuning, ook toen een deel van het repetitieproces in Amsterdam plaatsvond in plaats van in Den Bosch, was Cement zeer betrokken.


Receptie publiek & pers

Uit de reacties van het publiek hebben wij tevreden kunnen vaststellen dat onze wens om een abstracte en toch communicatieve voorstelling te maken geslaagd is. Zeker het einde van de voorstelling, waar het publiek een gezamenlijk koor vormt, blijkt een geliefd moment. Hierin krijgt het publiek de kans om even met ons mee te doen waardoor ze zich verbonden voelen én haar eigen stem te vinden. Ook de pers kwam langs en we kregen twee mooie recensies.

“Langzaam werkt het drietal toe naar een dystopisch, haast monsterachtig klankenspel. (...) een weirde, prachtig lelijke compositie, waarin geen maskers meer worden opgezet, geen buitenkantschoonheid meer wordt nagestreefd – verwarrend maar bevrijdend.”

- Sander Janssens, Theaterkrant (24/03/2022)


“Het valt je als toeschouwer niet meteen op, maar gaandeweg de performance blijkt er in die schijnbare kakofonie wel degelijk een lijn te zitten. Hierin zit ook de boodschap verpakt, een pleidooi voor een meerstemmige samenleving. In de klanken, soms zang, zijn muziekstijlen te ontdekken als gregoriaans, opera, harde rock-’n-roll, metal en soul.”
- Emmanuel Naaijkens, Brabant Cultureel (24/03/2022)


Conclusie

We kijken terug op een zeer vruchtbaar proces met een resultaat om trots op te zijn. Rebuilding a Voice is een feest om te spelen en we spelen haar nog steeds. We denken ook dat ze, omdat ze niet taalgebonden is, een goede voorstelling is om eens internationaal te spelen. De eerste speelbeurten in België zijn al geweest.


Daarnaast zijn we blij dat we andere creatives al vroeg hebben kunnen betrekken in het proces. Zij zorgden voor onverwachte invloeden, zowel voor als achter de schermen. Door te werken met een team en de steun van Festival Cement voelen wij ons heel gedragen. Het is belangrijk een vangnet als dit te hebben om je in het onzekere gebied van een creatie te begeven. We kunnen niet wachten op de volgende samenwerkingen.

2.2 Heidagen


Juni en September 2022

In 2022 hebben we tweemaal ‘heidagen’ georganiseerd. Tijdens deze dagen kijken we vooruit en bespreken we zowel artistieke als zakelijke en organisatorische dromen. Anders dan tijdens een creatieproces, staat tijdens de heidagen de achterkant van de organisatie centraal. Wat is een werkbare meerjarenplanning? Wat voor partners en fondsen horen daarbij? Wat is onze context? Tijdens deze dagen nodigen we experts uit het veld uit om met ons op deze dagen te reflecteren. Zo spraken we met Matthia Jansen, Joost Segers, Job Rietvelt en Doris Zijlema. Uit deze dagen is onder andere naar voren gekomen dat we in 2023 de Nieuwe Makersregeling gaan aanvragen bij Fonds Podiumkunsten, met Festival Cement als hoofdaanvrager.


2.3 Solotrajecten


Annelie was actief met haar trio BLIK die ze vormt met bassist Luc Ex en drummer Tristan Renfrow. Daarnaast werkte ze met producer Daan Lever aan popsongs onder haar pseudoniem LILLY KING die vanaf 2023 online komen.

Joske werkte met jazz-muzikant Jasper Standhouders aan See your heart as a Rhythm. Deze voorstelling werd geproduceerd door productiehuis Hollandse Luchten. En speelde 24 en 26 november in De Sloot (Amsterdam) en 8 december in Hal 25 (Alkmaar).

Marthe deed in twee residenties onderzoek naar de Portugese dichter Fernando Pessoa. Bij Intro in Situ (Maastricht) en P.A.R.T.S.(Brussel). Ze hield een work-in-progress presentatie op 29 en 30 oktober tijdens Par Hasard in NTGent.


3 Publiek


King Sisters is met Rebuilding a Voice in première gegaan op Festival Cement in Den Bosch. Door onze partners bereikten we eerst publiek in Brabant en Limburg (VIA ZUID). Later speelden we noordelijker, in Rotterdam en Utrecht, en trokken we op uitnodiging van detheatermaker ook de grens over naar België.


3.1 Prestatiegegevens

Den BoschCement21, 22, 23 maart 2022113
RotterdamO.28, 29 mei81
Den BoschBoulevard5, 6, 7 aug 2022189
HeerlenCultura Nova27, 28 aug 202263
AntwerpenLove at First Sight15, 16 sept 202258
UtrechtKikker8 okt 202295
AntwerpenMonty19 nov 202258
Totaal
14 x675


3.2 Publieksbereik- en ontwikkeling


Sinds maart 2022 maken wij gebruik van mailchimp. Sindsdien sturen we eens per twee maanden een mailing eruit die bij 945 mensen in de inbox belandt. We zien dat zeker 50% geopend wordt, waarna een gemiddelde van 4% doorklikt. Wij krijgen veel positieve reacties op onze mailing. Wij proberen deze zowel professioneel (uitnodiging voor een nieuwe voorstelling) als speels te houden (tips van niet te missen voorstellingen tot update van onze woonsituaties).

Op Instagram hebben we 641 volgers en dit aantal groeit gestaag. Ook hebben we sinds 2022 een Facebookpagina die aan onze Instagram gekoppeld is waardoor alle nieuwtjes op beide platforms te zien zijn.


4 Organisatie

De organisatie van Stichting Kings Sisters bestaat uit Annelie, Joske en Marthe Koning. Begin 2022 was Mara Liza de Bakker daar nog deel van als zakelijk leider, helaas heeft zij ons in juli laten weten uit die functie te stappen en heeft ze in het najaar officieel afscheid genomen. Mara Liza was een enorme hulp bij het opzetten van een zakelijke structuur. Haar ambities lagen elders en nu heeft ze een mooie nieuwe functie om door te groeien. Annelie, Joske en Marthe hebben onderling de taken verdeeld met Annelie als eindverantwoordelijke op het financiële vlak. Wij zijn op zoek naar een nieuwe zakelijk producent om ons collectief te versterken.

5 Bestuur

In 2022 heeft er geen verandering plaatsgevonden in de samenstelling van ons bestuur. Die bestaat uit Lisa Verbelen als voorzitter, Matthia Jansen als penningmeester, Doris Zijlema als secretaris en Paul Koek als bestuurslid.

In juni 2022 vonden er functioneringsgesprekken plaats door Lisa en Paul met de organisatie. Hier werd de aanpak van BOG. als voorbeeld gebruikt. Het was een vertrouwelijk een-op-een-gesprek, waarna Paul en Lisa ons individueel benaderden om zaken onderling of voor onszelf uit te zoeken met betrekking op het gezond functioneren van de organisatie.

6. Toelichting jaarrekening


In het boekjaar 2022 hebben we een tekort van - €3.646 euro.

We hadden nog + €3.678 spaargeld van 2021

We beginnen het boekjaar van 2023 daarom met + €32 euro.

Ons doel is om komend jaar weer €3.000 spaargeld op te bouwen.

 Meld je aan voor onze nieuwsbrief!


Of contacteer ons via kingsisters.collective@gmail.com